Banner
Strona główna > Informacje branżowe > Treści

Podsumowanie pracy fotowoltaicznych falowniki

Oct 10, 2016

1. pełne kontrolowane falownika prace: zazwyczaj użyć falownik jednofazowy full most głównego obwodu wyjściowego, komponentów AC IGBT P11, P12, P13, P14. Przez IGBT PWM przewodu sterującego modulacji szerokości impulsu lub odcięte.

Kiedy zasilanie jest podłączone do obwodu DC falownika, najpierw przez P11, Q14 różnicą nachyleń, Q1, P13 odcięcia, prąd z DC pozytywne wyjście zasilania, lub poprzez Q11, l, uzwojenie pierwotne transformatora 1-2, Q14 powrócił do władzy na katodzie. Po zamknięciu P11, Q14, P12, P13, przewodzenie pozytywne zasilacza zasilania poprzez P13, uzwojenie pierwotne transformatora 2-1-Q12 wrócił do zasilania katody. W tym momencie na transformator cewki podstawowy, tworząc przemian dodatnie i ujemne fala prostokątna, przy użyciu wysokiej częstotliwości PWM kontrolowane IGBT Sex dwóch przemian powtarzania, wytwarza napięcie o transformator. Ponieważ filtry LC, tworzą sinusoidalne napięcie na wyjściu.

Kiedy P11, Q14, gdy wyłączony, w celu uwolnienia zmagazynowanej energii, równolegle w IGBT dioda D11, D12, zwraca się do zasilania DC do energii.

Back