Banner
Strona główna > Aktualności > Treści

Wentylatory odśrodkowe EC

Dec 12, 2017

Wentylatory odśrodkowe pobierają powietrze pod kątem prostym do wlotu wentylatora i obracają powietrze na zewnątrz do wylotu przez ugięcie i siłę odśrodkową. Wirnik obraca się, powodując przedostawanie się powietrza do wentylatora w pobliżu wału i poruszanie się prostopadle od wału do otworu w obudowie wentylatora. Wentylator odśrodkowy HEKO ec to najlepszy wybór.

ec cengtrifugal fans

Back